Menu

Privacy policy

Taxi Centrale Haarlem, hierna te noemen TCH , doet er alles aan om goed met uw gegevens om te gaan. De meeste pagina’s van onze site kun u bezoeken zonder persoonlijke gegevens in te vullen. Maar voor sommige onderdelen hebben wij informatie nodig.

In deze verklaring wordt uitgelegd hoe TCH met deze gegevens omgaat en waar ze voor gebruikt worden. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle website’s van TCH Lees de hele verklaring van TCH door.

Verzamelen van persoonlijke gegevens

Voor sommige onderdelen van de website wordt u gevraagd om persoonlijke gegevens in te vullen. Denk bijvoorbeeld aan het reserveren van een taxi of als u u aanmeldt voor de nieuwsbrief. Meestal gaat het hierbij alleen om een e-mailadres, maar soms hebben we meer informatie nodig.

TCH verzamelt bovendien informatie over de pagina’s die u bezoekt binnen onze site. Deze informatie wordt niet gekoppeld aan persoonlijke gegevens.

Het gebruik van persoonlijke gegevens

Als u persoonlijke gegevens achterlaat, worden ze gebruikt voor de volgende zaken:

  • Om ervoor te zorgen dat TCH de orders correct kan verwerken
  • Zodat u kunt reageren op producten
  • Zodat u eventueel op de hoogte kunt blijven van het laatste nieuws geboden op deze website

Gegevens over bezoeken aan deze site worden samengevoegd met anonieme demografische gegevens voor onderzoeksdoelstellingen. Daarnaast kan deze informatie worden gebruikt om de site beter aan te passen aan uw wensen. In bepaalde delen van een TCH site worden, als u daarmee instemt, gegevens over bezoeken aan deze site gecombineerd met u persoonlijke gegevens zodat wij inhoud kunnen aanbieden die op uw wensen is afgestemd.

In bepaalde gevallen zal TCH derden voorzien van uw persoonlijke gegevens indien de wet dit vereist of als TCH in goed vertrouwen gelooft dat dit nodig is om:

  1. Te voldoen aan wettelijke verordeningen of juridische processen met betrekking tot TCH of de website;
  2. De rechten en eigendommen van TCH en eventuele verwante websites te beschermen;
  3. Te kunnen reageren in dringende omstandigheden met betrekking tot het beschermen van de persoonlijke veiligheid van TCH -werknemers, gebruikers van TCH -producten en -diensten, en overige personen.
  4. Om correct uw order te kunnen verwerken in samenwerking met bijvoorbeeld een importeur/distributeur.

Beheer van u persoonlijke gegevens

Als u uzelf registreert of TCH op andere wijze van u persoonlijke gegevens voorziet, deelt TCH deze gegevens zonder uw toestemming niet met derden, met uitzondering van de beperkte uitzonderingen die eerder zijn vermeld. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de bovenstaande doeleinden.

Het gebruik van cookies

Als iemand de site bezoekt, wordt er een cookie op zijn of haar computer geplaatst, of deze cookie wordt gelezen als de betreffende persoon de site al eerder heeft bezocht. Dit is alleen mogelijk als het accepteren van cookies is ingeschakeld op de computer van die persoon. Cookies kunnen onder meer worden gebruikt bij het verzamelen van statistische gegevens over het bezoek aan de pagina, zoals eerder beschreven.